Solliciteren

Toelichting bestuursfuncties CoDe

Er zijn zes functies binnen het bestuur, met elk een eigen takenpakket en noodzakelijke  vaardigheden. Hoe het takenpakket van een bestuurslid er uitziet hangt onder andere af van de verschillende commissies. De commissieverdeling en de vereiste taken en vaardigheden zijn gebaseerd op een standaard, maar kunnen in overleg met je medebestuursleden  aangepast worden. Onderstaande kan dus aan verandering onderhevig zijn.

Je taken en vaardigheden
In het algemeen geldt dat je als bestuurder van Corpus Delicti bij voorkeur over de volgende competenties beschikt: representatief, organisatorische kwaliteiten, sociaal vaardig, goede beheersing van de Nederlandse taal, stressbestendig, flexibel,  plannen, samen kunnen werken, voortgang van projecten kunnen bewaken en nauwkeurig te werk kunnen gaan. Daarnaast zijn er nog aanbevolen competenties, afhankelijk van de desbetreffende bestuursfunctie.
 
Voorzitter
Standaardtaken: het in goede banen leiden van Corpus Delicti in het algemeen en het bestuur in het bijzonder, het voorzitten van de bestuursvergaderingen en AV’s, het representeren van de vereniging, de eindverantwoordelijkheid dragen voor de vereniging, zitting nemen in verschillende overleggen van en tussen studieverenigingen, het contact onderhouden met de Raad
van Advies, het faculteitsbestuur en andere externe partijen.
Competenties*: mensen aan kunnen sturen en motiveren, coachen van je medebestuursleden, verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend vermogen, sociabiliteit, delegatievermogen en besluitvaardig. 

Secretaris
Standaardtaken: het beheren van alle correspondentie, beheren van het (alumni-)ledenbestand, coördineren van de boekverkoop per semester, het bijhouden van alle niet-financiële administratie, het organiseren van niet commissie activiteiten.
Competenties: zeer goede beheersing van de Nederlandse taal, deadlines halen/plannen, geordend en nauwkeurig kunnen werken.

Penningmeester
Standaardtaken: verantwoordelijk voor en het beheren van alle geldstromen van de vereniging en controleren van de commissiepenningmeesters, contact onderhouden met de Kascontrolecommissie.
Competenties: Financiële kennis en inzicht, geordend en nauwkeurig kunnen werken, kennis van (Excel)spreadsheets, eerlijk en streng kunnen zijn over financiële kwesties (integriteit), toekomstgericht denken (begroten), risicobewust.

Commissaris Media (voorheen Commissaris Extern)
Standaardtaken: het beheren van de Sociale Media accounts van CoDe. Zorg dragen voor het ontwerpen en uitgeven van de Alibi en Almanak, verantwoordelijke voor het fotografisch vastleggen van activiteiten (ME), het aanleveren van promotiemateriaal (FBI) en het beheren van de CoDe website.
Competenties: commissieleden kunnen aansturen en motiveren, goed overweg kunnen met computers, deadlines halen, creativiteit, omgang met details. Kennis van computerprogramma’s zoals InDesign en Photoshop is een pré, maar geen vereiste. Dit leer je ook tijdens het inwerken.

Commissaris Onderwijs en Carrière (voorheen Commissaris Activiteiten Formeel)
Standaardtaken: het coördineren van de onderwijsgerelateerde en beroepsgeoriënteerde commissies en activiteiten, er voor zorgen dat formele CoDe-activiteiten gerealiseerd worden.
Competenties: commissieleden kunnen aansturen en motiveren, netwerken, creatief denkvermogen voor nieuwe activiteiten.

Commissaris Activiteiten (voorheen Commissaris Activiteiten Informeel)
Standaardtaken: het leiden van de activiteitencommissies,  verzorgen van een uitgebreid programma van criminologische activiteiten, bijdragen aan de ontwikkeling van een  fantastische studietijd voor de leden.
Competenties: commissieleden kunnen aansturen en motiveren, positief en gezellig zijn, creatief denkvermogen voor nieuwe activiteiten, sociabiliteit.\

Besturen is investeren!
Een bestuursjaar zal natuurlijk inzet en planning van je vragen. Het is ook verstandig om rekening te houden met mogelijke studievertraging. Afhankelijk van je takenpakket en de bestuursplannen kan een bestuursjaar veel tijd kosten. Je kan het echter wel combineren met studeren. Bestuursleden zullen aan het eind van het jaar door de universiteit gedeeltelijk financieel worden gecompenseerd.
De hoogte van deze compensatie hangt af van wat er in een bestuursjaar allemaal georganiseerd wordt.

Een bestuursjaar is een bijzondere ervaring die ervoor zorgt dat je veel leert op zowel persoonlijk als organisatorisch vlak, daarnaast is het een mooie aanvulling op je CV. Een jaar als CoDe-bestuur zal je altijd bijblijven. Ga de uitdaging aan, maak er een geweldig jaar van en solliciteer naar een plek in het
CoDe-bestuur!

* Voor meer informatie over competenties, zie ook  http://www.lifebrander.nl/cv-tips/solliciteren-en-curriculum-vitae/competentie-cv/overzicht-competenties/.