Vrienden van CoDe

In het verenigingsjaar 2017-2018 is door het Vijftiende Bestuur de Stichting “Vrienden van CoDe” opgericht. Deze stichting heeft ten doel het blijven betrekken van oud-leden bij de vereniging en haar leden. Hiermee wordt een verandering in gang gezet die ervoor zal zorgen dat het systeem van Alumnileden vervangen wordt door de Stichting “Vrienden van CoDe”. Het belangrijkste doel van dit systeem zal is dat de Alumni geen standaardbedrag meer betalen als contributie en overgaan op een donatie in plaats van contributie. Er zal sprake zijn van een minimale donatie van 6,50 euro per jaar voor de donateurs van de Stichting “Vrienden van CoDe”. In ruil voor deze donatie zal het Bestuur een activiteit organiseren om de Alumni betrokken te houden bij CoDe. Naast de Vrienden van CoDe-activiteit kunnen de Vrienden van CoDe benaderd worden om te helpen bij enkele relevante algemene CoDe-activiteiten, zoals het symposium en formele activiteiten. Dit zorgt voor binding tussen de reguliere CoDe-leden en Vrienden van CoDe. Vrienden van CoDe worden op de hoogte gehouden van de activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd door middel van een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief, die ieder kwartaal verzonden wordt, zullen de georganiseerde activiteiten worden besproken en komen ook relevante aankomende evenementen aan bod. Leden die zich uitschrijven en hebben aangegeven op het wijzigingsformulier dat zij afstuderen zullen een persoonlijke email krijgen over het donateurschap.

 Voor vragen over het Alumni-lidmaatschap kan ja altijd mailen naar corpusdelicti@law.leidenuniv.nl

Vrienden van code-lid worden?

Het inschrijfformulier voor het Vrienden van CoDe-lidmaatschap is te downloaden onder het kopje "Download" op deze site of door hier te klikken. Gelieve dit formulier uit te printen en op te sturen naar CoDe.

Studievereniging Corpus Delicti 
Kamer A 0.37
Steenschuur 25 
2311 ES Leiden