Overige nieuwsberichten

Enquête UFB

Momenteel is het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB) bezig met het opzetten van een klantpanel voor medewerkers en studenten, genaamd het Universiteit Leiden Panel. Door middel van korte enquêtes (5 à 10 minuten) elke paar maanden ontdekken we hoe studenten de facilitaire voorzieningen van de Universiteit Leiden ervaren, zodat wij de dienstverlening daarop kunnen afstemmen.
Als blijk van onze waardering is er speciaal voor studenten een spaarprogramma, waarbij opgespaarde punten omgeruild kunnen worden voor kortingen bij universitaire restaurants. Studenten die zich vóór 13 juni aanmelden, ontvangen als early adopters extra punten; na het invullen van de eerste enquête, hebben zij een leuke korting van €7,50 bij elkaar gespaard.
De website is momenteel in het Nederlands, maar we rollen eind deze week/begin volgende week de Engelstalige versie uit. De enquêtes zelf zullen ook tweetalig afgenomen worden, in zowel het Nederlands als het Engels.
Voor meer informatie, zie de Universiteit Leiden Panel-website of het recente nieuwsbericht uit de nieuwsbrief

MODERNISERING WETBOEK VAN STRAFVORDERING

Het Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt hoe iemand wordt opgespoord, vervolgd, berecht en bestraft, krijgt een flinke onderhoudsbeurt. Door de vele wijzigingen in de afgelopen jaren sluiten nieuwe en oude regelingen niet meer goed op elkaar aan. Ook is de samenleving ingrijpend veranderd door nieuwe technische mogelijkheden en de opkomst van andere soorten criminaliteit (cybercrime). Bovendien zijn de doorlooptijden van strafzaken te lang en komt het voor dat criminelen hun straf te laat ondergaan. Alle reden om het Wetboek van Strafvordering te moderniseren.
Ter verduidelijking van de kabinetsplannen heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een animatievideo gemaakt. Hierin wordt het hoe en waarom van een nieuw Wetboek van Strafvordering toegelicht. Deze informatie is ook interessant voor rechtenstudenten en juridisch professionals.
Middels de youtube-link (https://youtu.be/_hvorgj_NOI) kunt u deze video meenemen in digitale nieuwsbrieven, delen via sociale mediakanalen en plaatsen op uw website. Meer informatie over de modernisering vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wetgeving/inhoud/modernisering-wetboek-van-strafvordering