Adviesorganen

KASCONTROLEcommissie (kasco)

Jaarlijks wordt door het Bestuur een Kascontrolecommissie aangesteld. De Kascontrolecommissie heeft inzicht in alle financiële stukken en handelingen van de Vereniging, de Stichting en haar Bestuur. De Kascontrolecommissie zullen ieder half jaar een verslag uitbrengen van haar bevindingen met betrekking tot de financiën van de Vereniging.

Leden Kascontrole commissie 2017-2018
Tim Gevers
Francesc Varkevisser

RAAD VAN ADVIES (RVA)

De Raad van Advies is het adviesgevend orgaan van CoDe en geeft advies aan het Bestuur over zowel bestuursgerelateerde als verenigingsgerelateerde aangelegenheden. Ook steunt de RvA de bestuursleden in hun dagelijkse taken. 

Daarnaast is het voor leden mogelijk om de RvA in te schakelen over bestuurs- of verenigingskwesties, wanneer zij het daar niet mee eens zijn. Leden kunnen contact opnemen via het e-mailadres raadvanadvies@codeleiden.nl

Leden Raad van Advies 2017-2018
Lisette Langemeijer
Dieke Miltenburg
Gijs de Boer
Tim Driebergen
Iris Veerbeek