Solliciteren

Algemene informatie bestuur CoDe

Als bestuurslid van CoDe ben je, samen met vijf andere bestuursleden, verantwoordelijk voor het aansturen van de Studievereniging der Criminologie en het dagelijks draaiend houden van de vereniging. CoDe heeft ten doel het bijdragen aan enerzijds het bieden van interessante verdieping op de studie en anderzijds het sociale studentenleven van haar leden. Dit vertaalt zich in bereikbaar zijn voor vragen van leden, het organiseren van zowel formele als informele activiteiten in samenwerking met actoren als de Universiteit Leiden en andere verenigingen en het opbouwen van een waardevol netwerk voor de leden.
Als voorbeelden van het leven als bestuurlid kun je denken aan: het representeren van CoDe op officiële gelegenheden als de Bacheloruitreiking, onderhouden van relaties met andere verenigingen in en buiten Leiden, het vormen van commissies en het aanwezig zijn bij activiteiten (denk hierbij aan lezingen, werkbezoeken, borrels en feesten). Een essentieel aspect van het bestuursjaar is de wekelijkse bestuursvergadering waarin je samen met je bestuursgenoten de plannen maakt voor de toekomst.

Je taken en vaardigheden
In het algemeen geldt dat je als bestuurder van Corpus Delicti bij voorkeur over de volgende competenties beschikt: representatief, organisatorische kwaliteiten, sociaal vaardig, goede beheersing van de Nederlandse taal, stressbestendig, flexibel,  plannen, samen kunnen werken, voortgang van projecten kunnen bewaken en nauwkeurig te werk kunnen gaan. Daarnaast zijn er nog aanbevolen competenties, afhankelijk van de desbetreffende bestuursfunctie.

Toelichting bestuursfuncties CoDe

Er zijn zes functies binnen het bestuur, met elk een eigen takenpakket en noodzakelijke vaardigheden. Hoe het takenpakket van een bestuurslid er uitziet hangt onder andere af van de verschillende commissies die hij of zij aanstuurt. De commissieverdeling en de vereiste taken en vaardigheden zijn gebaseerd op een standaard, maar kunnen in overleg met je medebestuursleden worden aangepast. Onderstaande kan dus aan verandering onderhevig zijn.

Voorzitter
Standaardtaken: het in goede banen leiden van Corpus Delicti en het voorzitten van het bestuur, het voorzitten van de bestuursvergaderingen en AV’s, het representeren van de vereniging, de eindverantwoordelijkheid dragen voor de vereniging, zitting nemen in verschillende overleggen van en tussen studieverenigingen, het contact onderhouden met de Raad van Advies, het faculteitsbestuur en andere externe partijen, acquisitie.
Competenties*: mensen aan kunnen sturen en motiveren, coachen van je medebestuursleden, verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend vermogen, sociabiliteit, delegatievermogen en besluitvaardigheid. 

Secretaris
Standaardtaken: het beheren van alle interne en externe correspondentie, beheren van het (alumni-)ledenbestand, coördineren van de boekverkoop per semester, het bijhouden van alle niet-financiële administratie, het organiseren van activiteiten die niet bij een commissie zijn ondergebracht (Oud-besturenborrel, Bindingenweekend, Alumni-activiteit, Ouderdag etc.).
Competenties: zeer goede beheersing van de Nederlandse taal, deadlines halen/plannen, geordend en nauwkeurig kunnen werken, organiserend vermogen.

Penningmeester
Standaardtaken: verantwoordelijk voor de financiële administratie en het beheren van alle geldstromen van de vereniging, controleren van de commissiepenningmeesters, contact onderhouden met de Kascontrolecommissie, acquisitie.
Competenties: Financiële kennis en inzicht, geordend en nauwkeurig kunnen werken, kennis van (Excel)spreadsheets, eerlijk en streng kunnen zijn over financiële kwesties (integriteit), toekomstgericht denken (begroten), risicobewust. Kennis van online-boekhoudingssystemen is een pré, maar geen vereiste. Dit leer je ook tijdens het inwerken. 

Commissaris Media (voorheen Commissaris Extern)
Standaardtaken: het beheren van de Sociale Media accounts van CoDe. Zorg dragen voor het ontwerpen en uitgeven van de Alibi en Almanak, verantwoordelijke voor het fotografisch vastleggen van activiteiten (ME), het aanleveren van promotiemateriaal (ME) en het beheren van de CoDe-website.
Competenties: commissieleden kunnen aansturen en motiveren, goed overweg kunnen met computers, deadlines halen, creativiteit, omgang met details, goede beheersing van de Nederlandse Taal. Kennis van computerprogramma’s zoals InDesign en Photoshop is een pré, maar geen vereiste. Dit leer je ook tijdens het inwerken.

Commissaris Onderwijs en Carrière (voorheen Commissaris Activiteiten Formeel)
Standaardtaken: het coördineren van de onderwijsgerelateerde en beroepsgeoriënteerde commissies en activiteiten, zorg dragen voor het realiseren van formele/studiegerelateerde CoDe-activiteiten.
Competenties: commissieleden kunnen aansturen en motiveren, netwerken, creatief denkvermogen voor nieuwe activiteiten.

Commissaris Activiteiten (voorheen Commissaris Activiteiten Informeel)
Standaardtaken: het leiden van de informele activiteitencommissies,  verzorgen van een uitgebreid programma van criminologische activiteiten, bijdragen aan de ontwikkeling van een fantastische studietijd voor de leden.
Competenties: commissieleden kunnen aansturen en motiveren, positief en gezellig zijn, creatief denkvermogen voor nieuwe activiteiten, sociabiliteit.

Besturen is investeren!
Een bestuursjaar zal natuurlijk inzet en planning van je vragen. Het is ook verstandig om rekening te houden met mogelijke studievertraging. Afhankelijk van je takenpakket en de bestuursplannen kan een bestuursjaar veel tijd kosten. Je kan het echter wel combineren met studeren. Bestuursleden zullen aan het eind van het jaar door de universiteit gedeeltelijk financieel worden gecompenseerd.
De hoogte van deze compensatie hangt af van wat er in een bestuursjaar allemaal georganiseerd wordt.

Een bestuursjaar is een bijzondere ervaring die ervoor zorgt dat je veel leert op zowel persoonlijk als organisatorisch vlak, daarnaast is het een mooie aanvulling op je CV. Een jaar als CoDe-bestuur zal je altijd bijblijven. Ga de uitdaging aan, maak er een geweldig jaar van en solliciteer naar een plek in het CoDe-bestuur!

Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen, vraag vooral een gesprekje aan met huidige bestuursleden of kom langs op de bestuurskamer! Vragen kunnen ook gemaild worden naar corpusdelicti@law.leidenuniv.nl.

* Voor meer informatie over competenties, zie ook  http://www.lifebrander.nl/cv-tips/solliciteren-en-curriculum-vitae/competentie-cv/overzicht-competenties/.